Žádost o přijetí k výuce a výcviku

  • vyplňujete pouze první rámeček a to čitelně, nejlépe hůlkovým písmem nebo na PC
  • adresu tak, jak je zapsána v OP
  • obecní úřad - pokud máte trvalé bydliště v Praze vyplňte: Mag. hl. m. Prahy, pro ostatní dle skutečnosti
  • v případě neplnoletosti souhlas pro sk. B a podpis zák. zástupce
  • vytiskněte oboustranně, tj. na jeden list papíru
  • podepište

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

  • vyplňuje praktický lékař
  • veškeré údaje (zejména jméno) musí být čitelné, nejlépe psané na stroji nebo tiskacím písmem
  • na otisku razítka musí být uvedeno "praktický lékař"
  • v den podání přihlášky nesmí být starší více jak 3 měsíce


Uvedené formuláře můžete obdržet i v kanceláři naší autoškoly. Pro předání nás prosím kontaktujte.


Žadatel vyplněním formulářů dává souhlas k nutnému zpracování a archivaci osobních údajů pro potřebu výcviku, výuky a zkoušek z odborné způsobilosti. Rozsah osobních údajů v jednotlivých dokumentech a formulářích a doba archivace je dána zákonem 247/2000Sb.