On-line přihlášení

Pro přihlášení do autoškoly vyplňte následující formulář:
(následně obdržíte pokyny s dalším postupem)Formuláře ke stažení

Vyplněné formuláře obdržíte po on-line přihlášení. Zde si je lze i stáhnout.
(formuláře je nutno vyplnit a odevzdat v autoškole)

Žádost o přijetí k výuce a výcviku

  • vyplňujete pouze první rámeček a to čitelně, nejlépe hůlkovým písmem nebo na PC
  • adresu tak, jak je zapsána v OP
  • obecní úřad - pokud máte trvalé bydliště v Praze vyplňte: Praha, pro ostatní dle skutečnosti
  • v případě neplnoletosti je nutný souhlas pro sk. B a podpis zák. zástupce
  • vytiskněte oboustranně, tj. na jeden list papíru
  • podepište

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

  • vyplňuje praktický lékař
  • veškeré údaje (zejména jméno) musí být čitelné, nejlépe psané na stroji nebo tiskacím písmem
  • na otisku razítka musí být uvedeno "praktický lékař" kód 001
  • v den podání přihlášky nesmí být starší více jak 3 měsíce