Postup při žádosti o vrácení řidičského oprávnění sk. B pozbytého v důsledku dosažení 12 bodů

 • Lze podat nejdříve po uplynutí 1 roku od dne pozbytí řidičského oprávnění
  Viz karta řidiče - datum ukončení

 • Žádost o přijetí k výuce a výcviku + posudek o zdravotní způsobilosti
  Formuláře obdržíte po on-line přihlášení

 • Aktuální výpis z karty řidiče
  Vydá jakýkoliv obecní úřad nebo magistrát (výpis z CzechPointu není akceptován)

 • Zkouška

  Podrobíte se přezkoušení z odborné způsobilosti (test z pravidel + praktická jízda)
  Pro případ neúspěchu můžete maximálně 2x opakovat (pouze danou část)
  Vše je nutno zakončit do 12 měsíců od první zkoušky

 • Dopravně psychologické vyšetření

Pro bližší informace klikněte zde

Postup při žádosti o vrácení řidičského oprávnění sk. B pozbytého v důsledku zákazu řízení

 • Pro případ, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok
 • Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!

 • Nutno doložit rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti. V případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • Dokládáte: Aktuální výpis z karty řidiče, žádost o přijetí k výuce a výcviku + posudek o zdravotní způsobilosti
 • Dopravně psychologické vyšetření

Pro bližší informace klikněte zde

Postup při žádosti o vrácení řidičského oprávnění sk. B pozbytého v důsledku zdravotních důvodů

 • Pro případ, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky
 • Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti
 • Dokládáte: Aktuální výpis z karty řidiče, žádost o přijetí k výuce a výcviku + posudek o zdravotní způsobilosti