Jak se přihlásit

 • Splňuji dostatečný věk
  pro sk. B lze začít i před dovršením 18 let, délka kurzu nesmí přesáhnout 18 měsíců
  v režimu L17 lze získat ŘP sk. B již od věku 17 let - bližší info zde
 • Jsem zdravotně způsobilý/á
  dokládá se lékařským posudkem od praktického lékaře spolu s jeho jménem (v době podání nesmí být starší více než 3 měsíce)
 • Mám na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt
  prokazuje se občanským průkazem, potvrzením o přechodném pobytu nebo dlouhodobým vízem (diplomaté odpovídajícím průkazem); u cizinců je prokázání délky obvyklého bydliště vázáno na 185 dní v kalendářním roce
 • Nemám uložený zákaz řízení motorových vozidel
  čestné prohlášení je součástí žádosti

Průběh výcviku

 • Po vyplnění on-line registrace a vyřízení všech formalit budete zařazeni do kurzu
 • Minimální počet jízd stanovených zákonem je 28
 • Délka jedné jízdy je 45 minut, denně lze absolvovat maximálně 2 jízdy (do 3. etapy)
 • V průběhu této doby budete docházet na výuku předpisů o provozu vozidel, ovládání a údržbě vozidla, teorie řízení, zásad bezpečné jízdy a zdravotnické přípravy
 • Od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců
 • Testové otázky je možno procvičovat na stránkách Ministerstva dopravy
 • Podrobnější informace obdržíte po provedení registrace

Závěrečná zkouška

 • Po absolvování výuky a výcviku je možno přihlásit se k závěrečným zkouškám
 • Zkoušky se skládají ze dvou částí - teoretická část (písemný test) a praktická část (jízda)
 • V případě neúspěšné písemné části, není žák připuštěn k jízdám
 • Každou část lze opakovat nejvýše 2x (zkouška + 2 opravy) a poté je nutné absolvovat tu část autoškoly (teorie nebo jízdy) znovu. Následně je možné provést nejvýše 3 další zkoušky. V případě opětovného neúspěchu, nebo překročení lhůty 12 měsíců od první zkoušky, je nutné absolvovat celou autoškolu znovu a v plném rozsahu!
 • Před zkouškou je nutno uhradit magistrátní poplatek
 • Na zkoušce se prokazujete platným dokladem totožnosti, v opačném případě nelze zkoušku absolvovat
 • Zkoušky z teoretické části se konají na adrese: Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 4 Bohdalec (čekárna a zkušební místnosti se nacházejí v 1. patře) GPS 50.0608256N, 14.4767747E
 • Vydávání řidičských průkazů: MHMP, Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad, případně kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností

Co budu smět řídit?

 • Osobní a dodávkové automobily do 3,5 t s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče
 • Přípojná vozidla do 750 kg
 • Přípojná vozidla nad 750 kg, pokud celková hmotnost soupravy nepřekročí 3,5 t
 • Motocykly do 125 ccm/11 kW/automat